PRAESIDIUM     CLUBLIED     GESCHIEDENIS     OUDLEDENCLUB     FOTOALBUM     FORUM


O zoet
studentenleven1
U toch vergeet ik niet

Wanneer ik aan mijn studententijd aan de toenmalige R.U.G. (1945-1949)2 terugdenk, word ik sentimenteel en rijzen "in my mind's eye" de vrienden op van toen - en het zijn vandaag nog vrienden; dan rijzen herinneringen op aan avonden met "Wein und Gesang" - het "Weib" 3 viel er meestal buiten: de jouissante avonden met speeches en "prestaties", met zang en drank, geordend naar de studentencodex.

Velen brachten wat men nu "kleinkunst" noemt. Ik denk aan de speeches van Herman Neetens4 (Limburgia en Payottenland), aan de zang van de gebroeders De Beir (De Zandloper), aan zoveel figuren in zoveel clubs. Zelf was ik in 1946/47 vice-praeses van de Wase Club, de oudste club te Gent; in 1947/48 was ik praeses en vierden we het 4de lustrum - in 1998 was ik te gast op het 14de lustrum van de Wase Club. In december 1947 won ik het speechkampioenschap op de S.K.-club en moest van dan af op elke clubavond van de regionale clubs komen speechen. Wij beleefden enorme pret.

In 1948/49 werd ik praeses van het S.K. en stond erop dat de clubavonden niet zouden ontaarden in zuippartijen, maar gezellige avonden zouden zijn met speeches, waarnaar het een genoegen was te luisteren, met verzorgde zang van de vele mooie typische studentenliederen, en dat ze zouden verlopen naar de voorschriften van de codex.

Wanneer de S.K.-praeses (hij moest aangesproken worden als "Senior Seniorum") op een studentenvergadering binnenkwam, viel alles stil, stond iedereen recht en zong men spontaan de eerste strofe van het oude lied:


Io vivat! Io vivat!
nostrorum sanitas
hoc est amoris poculum
doloris est antidotum

waarop de S.K.-praeses antwoordde met de tweede strofe:


Dum nihil est in poculo
iam repleatur denuo


(leve onze gezondheid, deze liefde tot de beker is een tegengif tegen droefheid;
daar de beker leeg is worde hij vlug opnieuw gevuld)

en dan kreeg hij een glas schuimend bier, direct van de ton getapt door ijverige schachten (soms meer schuim dan bier), luisterde naar de verwelkoming, stak zelf "de" speech van de avond af en commandeerde een salamander5. Wij zaten ook vaak met vrienden samen in onze stamkroeg, in den Appel (op de Kalandenberg) of in de Pax6 en vaak werd daar - gezamenlijk - een deel van het studenten-repertorium gezongen; mooi gezongen, niet gebruld. Wij zongen ook als we op de rol waren; wij zongen zelfs in het politiebureau, toen we met de "flikken" hadden gevochten omdat we bijvoorbeeld (verboden) betoogd hadden tegen eentalig-Franse cinema-actualiteiten in de zalen in de Veldstraat.7


O heerlijke studententijd,
met talloze vermaken!

Herman Maes
Senior WC 1947/48
Senior Seniorum 1948/49


1 Herinneringen die Herman Maes aan het papier toevertrouwde ter gelegenheid van een artikel over de legendarische Leuvense studentenleider Jef Van den Eynde, in de "Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze" van de plaatselijke Kunst en Oudheidkundige Kring. Deze tekst verscheen in 1999 in Uilenspiegel!, het trimestrieel informatieblad dat uitgegeven werd door het SK en het Herdenkingscomité Gravensteenbezetting n.a.v. de vijftigste verjaardag van de Slag om het Gravensteen [1ste jaargang, nr. 3 (april-mei-juni '99)].

2  Herman Maes studeerde van 1945 tot 1949 Germaanse aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. 3 "Wein, Weib und Gesang, das war mein Untergang" is een vers dat aan Luther wordt toegeschreven (terecht?).

Wijlen Herman Neetens was Senior Seniorum in 1947/48.

5  Bekend in die tijd was bijvoorbeeld de "Salamander der Oude Belgen" van wijlen studiegenoot-germanist Wim Jorissen, K.V.H.V.-praeses 1947/48. Een andere versie van die periode was de "psalmodiërende salamander" waarbij de Mis-zang werd nagebootst, niet om de mis te parodiëren, wel om de salamander te "heiligen".

In de Sint-Pietersnieuwstraat bij de familie Vos (Herman Vos). In 1950 vertrok de familie Vos, en werd dit café Den Amber.

De cinema's Eldorado en Majestic.

 

 

 

 

Bank en verzekeringen
Filiaal Stekene

mail to webmaster@waseclub.be

Home         Wie zijn wij?        Activiteiten        Weetjes         Links        Mailinglist

Wase Club Gent www.waseclub.be