rollover9
     
 OLWASE - oud-leden van de Wase-

Wat?

Zaterdag 29 januari 2000 was een heuglijke dag in de rood-wit-groene annalen van ons aller Wase Club Gent. Tijdens de inmiddels legendarische oud-ledencantus in de lokalen van de Reinaert in de bossen van Sinaai werd door de aanwezige corona der oud-leden beslist om een oud-ledenvereniging boven de (vanzelfsprekend met goudgeel vocht gevulde) doopvont te houden. Diezelfde avond nog volgde de verkiezing van pro-senior Koen Rouvroy tot voorzitter. Op de eerste bestuursvergadering (vrijdag 31 maart 2000, Den Antus, Grote Markt, Sint-Niklaas) werd deze club OLWASE genoemd. Deze verkorting staat voor ‘Oud Leden Wase Club’ en wordt uitgesproken zoals het bekende maandverband. Zaterdag 26 augustus 2000 werd Koen Rouvroy als voorzitter opgevold door Dré Verfaille. Dit gebeurde op de Mosselsouper in Taverne Speelhof in Stekene. De machtsoverdracht was het gevolg van het vertrek van Koen Rouvroy naar Zuid-Korea. Sinds oktober 2000 is hij daar immers Belgisch Ambassadeur.

De bestuursfuncties binnen OLWASE zijn sindsdien als volgt verdeeld:


Voorzitter: André Verfaille
Ondervoorzitter: Jean-Pierre De Decker
Penningmeester: Jan Van de Vreken
Secretaris: Bart De Becker

Activiteiten

Na de geslaagde festiviteiten ter gelegenheid van het 15de lustrum van de WC, denkt het OLWASE-bestuur momenteel na over een nieuwe reeks activiteiten. Suggesties zijn trouwens altijd welkom bij OLWASE-secretaris Bart De Becker (olwase@hotmail.com). Hieronder een overzicht van de OLWASE-activiteiten tot nu toe.

Zaterdag 30 maart 2007: Galabal Wase Club Gent in de Foyer te Sint-Niklaas

Zaterdag 4 november 2006: Oud-leden banket in zaal de Kunstvriend te Sint-Niklaas

Vrijdag 31 maart 2006: Oud-leden cantus in het Hemelrijk te Sint-Niklaas

Zaterdag 5 november 2005: Oud-leden banket in zaal de Kunstvriend te Sint-Niklaas

Vrijdag 12 mei 2000: Rolling in Sint-Niklaas

Het werd een zeer geslaagde avond met als hoogtepunten: de oud-ledenbende die in de botsauto’s kroop op de kermis en de oorverdovende optredens van o.a. Koen, Bruno en Bart in de karaokebar in de Sacramentstraat. Pro-senior Nele is nog altijd beschaamd in onze plaats….

Vrijdag 7 juli 2000: Geleid bezoek aan Antwerpen

Was oorspronkelijk aangekondigd als ‘rondleiding doorheen Ontuchtig Antwerpen’, maar werd wegens problemen in het Antwerpse schipperskwartier uiteindelijk een “gewone” rondleiding doorheen de Scheldestad, zij het wel met de nodige historische verhalen over het oudste beroep ter wereld. De zeer geslaagde gidsbeurt eindigde in het café van oud-lid Jan Lacres op de Veemarkt. De avond werd vervolgens culinair afgesloten met een bezoek aan het Spaanse tapasrestaurant vlakbij de Antwerpse markt.

Zaterdag 26 augustus 2000: Mosselsouper in de bossen van Stekene

Taverne Speelhof, Lekestraat 51, Stekene Een gezellige avond die tegelijk ook het (voorlopige) afscheid betekende voor onze toenmalige voorzitter, pro-senior en diplomaat Koen Rouvroy. Hij vertrok een maand later naar Korea om daar de Belgische ambassade en de rest van Seoul onveilig te maken.

Vrijdag 30 maart 2001: Oud-ledencantus

(in samenwerking met het WC-bestuur) Café Schuttershof, Heirbrugstraat 240, Lokeren Pro-senior Albert Broeckhove zorgde voor een met vele deuren uitgeruste cantuszaal in het volkse café Schuttershof. Naast senior Filip (zelfs twee keer…) namen ook oud-praesides Dré, Albert (net terug van huwelijksreis), Nele (die de salamander van haar leven gaf) en Bart het woord. Pro-cantor cantorum Firmin Vercruysse toonde nog eens zijn fenomenale zangcapaciteiten, zodat al gauw ongeveer iedereen in de niet echt massale corona tijdelijk tot cantor werd aangesteld (waarbij vooral de dames Els, Kathleen, Nathalie en Marjan zich konden laten gaan).

Zaterdag 19 mei 2001: Quiz

Café De Graanmaat, Grote Markt 24, Sint-Niklaas Quizmaster van dienst was pro-senior Bart. De overwinning ging naar het 'Dream Team' van Jan Van de Vreken, Nathalie Deleuil, Pieter Broeckhove en Jean-Pierre De Decker. De prijs voor de origineelste groepsnaam was voor Dré en zijn drie vrouwen (Els, Annick en Nicole) alias ‘Dames Tripel’.

Zaterdag 29 september 2001: Een dagje Brusselen

In de namiddag wandelde het gezelschap doorheen het oude Brussel onder de deskundige begeleiding van dr. Paul De Ridder, doctor in de middeleeuwse geschiedenis, reeds jarenlang specialist op het gebied van de Brusselse geschiedenis en het plaatselijk dialect. Onderweg werd o.a. een bezoek gebracht aan de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. ’s Avonds werd er gegeten in restaurant Le Paon Royale op de Oude Graanmarkt, één van de mooiste pleintjes van Brussel.

Donderdag 11 juli 2002: Optreden Johan Verminnen

Sint-Nicolaasplein, Sint-Niklaas Zevenhonderd jaar Guldensporen vierde OLWASE op het Sint-Nicolaasplein (voorheen gekend als 't Apostelplein) alwaar werd genoten van het optreden van Johan Verminnen.

Zaterdag 22 maart 2003: Ontvangst en receptie Stadhuis Sint-Niklaas

Receptie in het Landhuis, Grote Markt, Sint-Niklaas Jong en oud verzamelden in het Sint-Niklase Stadhuis. Na het officieel gedeelte met de een woordje van schepenin Annemie Wauman, een historisch overzicht van de WC door voorzitter Dré en een enigszins pessimistische tussenkomst van senior Stijn, volgde een wijn- en Koninckreceptie. Ondertussen kreeg de club een talloor als cadeau. De feestelijkheden werden verder gezet aan de andere kant van de markt, in het rode fluweel van het Landhuis. Pintje drinken, fotoalbums doorbladeren, een marathonsalamander houden met 14 pro-senioren, de toekomstige schachtjes met een rood-wit-groen lintje tooien, enfin, het was gezellig….

Zaterdag 29 maart 2003: Ontvangst en receptie Gemeentehuis Moerbeke-Waas

Burgemeester en pro-senior Flup Marin ontving OLWASE en WC in het magnifieke Moerbeekse gemeentehuis, waar champagne en bier rijkelijk vloeiden. Speeches waren er van senior Stijn alias Steven Van Achter, Koen Rouvroy via Bart De Becker, voorzitter Dré en burgemeester Flup zelve. Deze laatste had het over zijn studentenleven, hoe hij senior van de WC werd, hoe zijn thesis werd geschreven en over de geschiedenis van Moerbeke: Van Wilderode, de familie Lippens, meneer Pheip uit Nero, ze passeerden allemaal de revue. De club kreeg als cadeau een kader met schilderij van het gemeentehuis (daswadanders als een talloor... zie Sinnekloas). Tot slot schudden de aanwezige pro-senioren nog een salamander uit de mouw, waarin de ware identiteit van de Waaslandwolf werd onthuld...

 

Lid worden van OLWASE?

Wie kan er nu lid worden van OLWASE? Eenvoudig, alle oud-leden van de Wase Club Gent zijn automatisch lid (zoals Koen Rouvroy immers zegt: “Once WC, always WC!”). Het bestuur verwacht wel van alle oud-leden en sympathisanten van de WC een klein financieel duwtje in de rug, teneinde de administratieve en andere kosten te dekken. Wees gerust, het bestuur zal die fondsen niet aanwenden om onze erevoorzitter in Zuid-Korea te gaan bezoeken, maar wel om iedereen ook in de toekomst op de hoogte te houden van de OLWASE- en WC-activiteiten (een brief sturen naar alle oud-leden kost ongeveer 50 EUR). Het is niet de bedoeling dit “lidgeld” jaarlijks te vragen, wel iedereen een eenmalige bijdrage te laten betalen waarmee we dan toch wel een aantal jaartjes verder kunnen. Voortaan zullen alleen nog die oud-leden die hun bijdrage gestort hebben uitnodigingen voor de activiteiten ontvangen. Schrijf dus vandaag nog 15 EUR over op het rekeningnummer 001-1592787-26 t.a.v. de OLWASE-penningmeester Jan Van de Vreken (vermeld ‘lidgeld OLWASE’), zodat wij verder brieven kunnen blijven rondsturen en activiteiten organiseren. Wie nog nooit een uitnodiging kreeg of ergens ten velde oud-leden weet wonen die in geen jaren enig teken van leven van de Wase Club kregen, wordt verzocht de nodige adresgegevens (graag ook e-mailadressen) door te sturen naar het OLWASE-secretariaat (Krevelstraat 1, 9000 Gent) of een mail te plegen naar olwase@advalvas.be. Alle adresveranderingen zijn uiteraard ook welkom op hetzelfde adres.  Op het einde van het oude millennium op de inmiddels legendarische oud-ledencantus in de Reynaert in Sinaai broeide het idee onder een aantal oud-leden om een oudledenclub op te richten. Op een van de eerste bestuursvergaderingen werd deze club OLWASE genoemd. Dit staan voor Oud Leden WASE, en het wordt uitgesproken zoals het bekende maandverband.

olwase 

De kern van OLWASE: vlnr. Jean-Pierre De Decker (senior 1969-1970 en OLWASE-ondervoorzitter), Bart De Becker (senior 1993-1994, senior seniorum 1995-1996 en OLWASE-secretaris), Dirk Bogaert (senior 1979-1980), Bruno Alderweireldt (senior 1975-1976&1977-78 en senior seniorum 1978-1979), Koen Rouvroy (senior 1968-1969, vice senior seniorum 1968-1969 en OLWASE-erevoorzitter), Kris Rooms (schachtentemmer 1967-1968), Andre Verfaille (senior 1963-1964 en OLWASE-voorzitter).

rouvroy

Na voorzitter van de OLWASE geweest te zijn, stichtte Koen Rouvroy de Wase Club Korea. Vlnr : Paul De Keersmaeker, voorzitter van Interbrew co., Prins Phillip and Prinses Mathilde, Y. O. Park, voorzitter van Doosan Group, Y. S. Park, IJF President en voorzitter van Oriental Brewery en Koenraad Rouvroy, Ambassadeur van België.


Lid worden

Het is niet de bedoeling dit "lidgeld" jaarlijks te vragen, wel iedereen een eenmalige bijdrage te laten betalen waarmee we toch wel een aantal jaartjes verder kunnen. Schrijf dus 15 Euro over op het rekeningnummer 001-1592787-26 t.a.v. Jan Van de Vreken (vermeld 'lidgeld OLWASE'), zodat wij verder brieven kunnen blijven rondsturen en activiteiten organiseren