Tradities van de Wase Club Gent

Doop

Ontgroening

Liedjes van buiten te kennen

Traject Leiewandeling

Statuten Wase Club 

WC Papierke

Aanbevolen achtergrondkennis

Originele tekst Van Den Vos Reynaerde

Slag om't Gravensteen

Situering van het Waasland

Wie is Pierlala?

Het Waasland en zijn raap

Vertaling van het Io Vivat en het Gaudeamus